INFORMACIO

Els requisits per donar semen són: Tenir més de 18 anys i plena capacitat dobrar. Gaudir de bon estat de salut tant física com a emocional. Els donants han de superar una sèrie de proves mèdiques per confirmar l’absència d’infeccions i de malalties genètiques susceptibles de ser heretades per la descendència.

Tenir entre 18 i 35 anys. Tenir un bon estat de salut física i mental. No haver estat adoptada o ser capaç de proveir informació detallada sobre l’historial mèdic de la família biològica. No tenir historial de malalties de transmissió genètica com ara diabetis, epilèpsia o hipertensió arterial.

Per tant, no es paga per l’esperma en ser il·legal, sinó com a compensació per acudir fins al centre mèdic. Aquesta quantitat depèn de cada institució o clínica i sol oscil·lar entre els 30 i els 50 euros per donació.

Una de les preguntes més freqüents que es plantegen les noies que volen donar òvuls és quant paguen per donar. Actualment, a Espanya, la compensació econòmica que es rep per cada donació d’òvuls és de 800-1000€.